Follow Me چیست؟

تصور کنید که در سازمان متعلق به شما یک کارمند باید به تمامی تماس های دریافتی پاسخ دهد و از این روی شما باید در مرحله اول تمامی تماس ها را به این داخلی وصل کنید که مثلا اپراتور یک سازمان همین وظیفه را دارد. در صورتی که این کارمند از دو دفتر استفاده کند باید قابلیتی را داشته باشیم که در ابتدا تلفن ویپ دفتر اول (با احتمال حضور بیشتر کارمند) و سپس تلفن ویپ دفتر دوم (با احتمال کمتر حضور کارمند) را داشته باشیم و سپس در صورتی که باز هم کارمند پاسخگوی تلفن نبود، باید به موبایل کارمند تماس بگیریم. در واقع ما می توانیم با استفاده از تنظیمات Follow me در الستیکس و ایزابل این حلقه را بی نهایت بار تکرار کنیم تا در انتها کارمند بتواند به تلفنی که در دسترس دارد، پاسخگوی تلفن باشد. با این پیش زمینه در ادامه بیشتر در زمینه تنظیمات مربوط به Follow me با شما خواهیم بود و اطلاعاتی را در این خصوص با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

دسترسی به تنظیمات Follow me در ایزابل

برای دسترسی به تنظیمات مربوط به Follow me در نرم افزار ایزابل ما می توانیم به گزینه داخلی Add Follow me settings مراجعه کرده و سپس در این قسمت تنظیمات Follow me را انتخاب کنیم. سپس از منوی سمت چپ می توانیم وارد این تنظیمات در نرم افزار ایزابل شویم.

دسترسی به تنظیمات Follow me در ایزابل

دسترسی به تنظیمات Follow me در ایزابل

تنظیمات Follow me در ایزابل

ما در این قسمت از مقاله قصد داریم در زمینه تنظیماتی که در قسمت Follow me باید بدانید با شما صحبت کنیم و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. در ادامه این کار را برای درک بهتر این قسمت با شما در میان خواهیم گذاشت و گزینه های تنظیمات را به شما معرفی می کنیم.

  • گزینه Disable می تواند برای از کار انداختن کارکرد Follow me مورد استفاده باشد.

· ما در گزینه Initial Ring Time نسبت به بررسی مدت زمان زنگ خوردن داخلی تنظیمات مربوطه را وارد می کنیم.

  • Ring Strategy به ما این امکان را دهد که بتوانیم استراتژی مربوط به زنگ خوردن را مشخص کنیم. در این قسمت شما می توانید به بخش های RingallV2 دسترسی داشته باشیم که در این استراتژی زنگ اصلی می خورد و سپس زنگ های بعدی به صدا در می آیند و همچنین در بخش Ringall می توانیم به تمامی داخلی های مربوطه تماس را مرتبط کنیم.
  • در تنظیمات مربوط به Ring Time ما می توانیم مدت زمانی که تلفن زنگ می خورد را مشخص کنیم تا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
  • زمانی از گزینه تنظیمات Follow me list استفاده می کنیم که می خواهیم لیست داخلی های مرتبط را مشخص کنیم تا به نوبت زنگ بخورند و در استراتژی های مختلف می توانیم از این لیست استفاده داشته باشیم. برای وارد کردن هر شماره می توانید آن را بنویسید و سپس روی گزینه Enter کلیک کنیم تا بتوانیم به شماره ها دسترسی داشته باشیم. در صورتی که می خواهیم شماره ها را از هم جدا کنیم باید از علامت مربع (#) استفاده داشته باشیم تا بتوانیم تلفن را حتی به موبایل و خطوط سایر شهرها منتقل سازیم.


تنظیمات مربوط به Follow me در ایزابل

تنظیمات مربوط به Follow me در ایزابل

  • اگر می خواهیم برای کاربر در زمان منتظر پاسخگویی بودن موزیک پخش شود می توانیم از گزینه Play Music On Hold استفاده داشته باشیم.
  • Destination if no answer می تواند به ما برای دسترسی به مقصد تماس در صورت تمام شدن لیست مورد کمک کند.