استریسک دارای کدها و دستورات متعدد و متنوعی است که آشنایی با آن ها ضروری به نظر می رسد. اهمیت فراوان آشنایی با دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک ما را بر آن داشته است که در این قسمت از آموزش استریسکو ایزابل به معرفی این دستورات و توضیح مختصر آن ها بپردازیم. لازم به ذکر است که ایزابل یکی از نرم افزارهای تلفنی تحت ویپ VOIP می باشد که هسته تلفنی آن استریسک است.

این دسته از دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک قابلیت اجرا در محیط CLI را دارا بوده و به دلیل استفاده از استریسک در هسته تلفنی عملکرد قابل توجهی را بر روی سرور الستیکس به نمایش می گذارند. لازم به ذکر است که دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک بر روی سرور اصلی و یا از طریق نرم افزارهای واسطی همچون نرم افزار PUTTY اجرا می شوند. گفتنی است که بعضی از این دستورات به منظور نمایش وضعیتی از سیستم و برخی دیگر برای اجرای دستورات asterisk به کار گرفته می شوند.

به عنوان مثال می توان به دستور Show اشاره کرد. این دستور یکی از دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک می باشد که با استفاده از آن به مشاهده کانال های SIP و یا IAX پرداخته و یا از وضعیت کانال های فعال اطلاع پیدا کرد. 

در ادامه به معرفی مختصر دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک خواهیم پرداخت.

دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک

دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک

 دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک

 • دستور abort halt

دستور abort halt نمونه ای از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که به منظور کنسل کردن حالت توقف به کار گرفته می شود.

 • دستور add extension

دستور add extension نیز دستوری کاربردی در استریسک به شمار می آید که وظیفه اضافه کردن داخلی ها را بر عهده دارد.

 • دستور agent show

دستور agent show یکی از کاربردی ترین دستورات استریسک است که برای نمایش agentها به کار گرفته می شود.

 • دستور debug channel

دستور debug channel نمونه ای از دستورات مهم و پر کاربرد در استریسک است که به منظور عیب یابی کانال ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور help

دستور help یکی از کاربردی ترین دستورات استریسک است که برای راهنمایی از آن استفاده می شود.

دستورات استریسک

دستورات استریسک

 • دستور include context

دستور include context نیز یکی از حائز اهمیت ترین دستورات استریسک است که به منظور اضافه کردن کانتکس به کار گرفته می شود.

 • دستور load

دستور load نمونه ای دیگر از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که به منظور بارگذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور mix monitor start/ stop/ list

دستور mix monitor start/ stop/ list نیز از دیگر دستورات مهم و پر کاربرد استریسک محسوب می شود که برای ضبط صدا مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور no debug channel

دستور no debug channel یکی دیگر از دستورات کاربردی استریسک است که با هدف غیر فعال کردن حالت عیب یابی کانال ها به کار می رود.

 • دستور remove extension

دستور remove extension نمونه ای از کاربردی ترین دستورات استریسک است که به منظور حذف یک مقصد تماس یا داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 • دستور save dial plan

دستور save dial plan یکی از اساسی ترین دستورات استریسک است که برای ذخیره نقشه تماس استفاده می شود.

 • دستور dial plan save 1.4

دستور dial plan save 1.4 نمونه ای دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که وظیفه ذخیره نقشه تماس ورژن 1.4 را بر عهده دارد.

 • دستور set verbose

دستور set verbose یکی دیگر از دستورات کاربردی استریسک است که به منظور تنظیم نمایش جزئیات به کار گرفته می شود.

 • دستور show applications

دستور show applications دستوری مهم در استریسک است که برای نمایش برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور show channel

دستور show channel از دیگر دستورات کاربردی استریسک است که برای نمایش کانال ها به کار می رود.

 • دستور show codec

دستور show codec یکی از مهم ترین دستورات استریسک می باشد که برای نمایش کدک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور conferences show

دستور conferences show نمونه ای دیگر از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که با هدف نمایش کنفرانس ها به کار گرفته می شود.

 • دستور show dial plan

دستور show dial plan از دیگر دستورات کاربردی استریسک است که وظیفه نمایش نقشه تماس را بر عهده دارد. 

 • دستور show hints

دستور show hints جزء دستورات کاربردی استریسک است که استفاده از آن با هدف نمایش نکات صورت می پذیرد.

 • دستور show image format

دستور show image format یکی از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که برای نمایش فرمت تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش دستورات استریسک

آموزش دستورات استریسک

 • دستور restart gracefully

دستور restart gracefully یکی از اساسی ترین دستورات استریسک است که برای ریست سیستم پس از پایان تماس ها استفاده می شود.

 • دستور restart now

دستور restart now یکی دیگر از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که به منظور ریست سیستم در همین لحظه مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور reload

دستور reload نمونه ای دیگر از کاربردی ترین دستورات استریسک است که برای بارگذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور database del

دستور database del از جمله مهم ترین دستورات استریسک است که وظیفه حذف بانک داده را بر عهده دارد.

 • دستور database get

دستور database get یکی از کاربردی ترین دستورات استریسک به شمار می آید که برای انتخاب دیتابیس مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور database show

دستور database show یکی از دستورات مهم استریسک است که برای نمایش دیتابیس به کار گرفته می شود.

 • دستور iax2 debug

دستور iax2 debug یکی از کاربردی ترین دستورات استریسک محسوب می شود که هدف از آن عیب یابی IAX2  می باشد.

 • دستور iax2 no debug

یکی از کاربردی ترین دستورات استریسک دستور iax2 no debug می باشد. این دستور به منظور غیر فعال کردن حالت عیب یابی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دستور iax2 show channel

دستور iax2 show channel نمونه ای دیگر از دستورات مهم و پر کاربرد استریسک است که به منظور نمایش کانال های IAX2 به کار گرفته می شود.  

دستورات مهم و پر کاربرد استریسک

 دستورات مهم و پر کاربرد استریسک